Pages

Ads 468x60px

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Cách sử dụng photoshop để vẽ tranh màu

Photoshop có nhiều chức năng khác nhau. Nó có thể xử được dụng để vẽ phác họa bản thiết kế     
hoạc cũng có thể dùng  để chỉnh sửa ảnh v.v, Riêng với tôi thi tôi thường dùng nó để ghép ảnh nghệ      
thuật, dùng làm homepage hoạc dùng nó để vẽ tranh màu.            
Trong bài viết này tôi đặc biệt nói qua về cách dùng photoshop để vẽ tranh.      
 Cách xử dụng cọ (Brush)   
Photoshop có vào khoảng trên dưới 300 cây cọ vẽ khác nhau Nếu các bạn được mục kích, tức  thấy       
tận mắt ai đó đã xử dụng những cây cọ này để vẽ tranh thì các bạn sẽ biết cách dùng những cây cọ
này nhanh hơn. Phần tôi vì không có thầy, chỉ tự mình tìm hiểu chúng, chơi với chúng, dần dần        
ra cách biết xử dụng ra sao. Dưới đây là vài mẫu cọ, trong số  hơn 300 cây cọ mà tôi vừa đề cạp tới:     
   

Hình -01
Nhìn những hình trên đây thật khó mà bảo đó là những cây cọ mà ta sẽ dùng nó để vẽ tranh, như tôi đã        
dùng nó để vẽ các bức tranh Biển Tình hoạc Chợ Chồm Hổm dưới chẳng hạn: 
    
hình -02  Biển Tình   
    
Hình-03  Chợ Chồm Hổm   
Bây giờ ta thử tập vẽ một bức tranh qua từng giai đoạn một, từ lúc bắt đầu cho tới lúc hoàn thành.    
Và dưới đây là hình của một photoshop  version 7.0_( Hiện nay ngoài thị trườg đã có version 8)    
 
Hình -04
Mở Newpage   
Đưa mũi tên cursor tới file -left click on file -để mở new page _tức canvas        
để vẽ. Ta sẽ thấy hình hiện ra như Hình -05 dưới:      
 
Hình 5   
    
               Dưới đây là  hình Canvas mà ta sẽ dùng vẽ tranh. 
 
Hình 6   
*GHI CHÚ:     
Khi đã có new page, ta bắt đầu vẽ. Có điều  nên biết, vẽ bằng photoshop khác xa với vẽ ở ngoài. Đó         
là khi vẽ bằng cọ thật ở ngoài ta dùng cọ vẽ màu trộn hoà lẫn nhau trên cùng bề mặt; Còn vẽ trực tiếp 
trên computer bằng photoshop ta vẽ riêng rẽ nhiều layer khác nhau, tùy theo chủ đề  hoạc vật mà ta               
định vẽ, Thí dụ như vẽ cây lớn chẳng hạn, ta sẽ dùng layer 1 để vẽ thâh cây và cành cây Sau đó ta           
 dùng layer 2 để vẽ lá xanh, layer 3 để vẽ lá vàng, và layer 4 để vẽ lá đỏ. Sở dĩ làm  vậy là dễ bề              
vẽ lại những phần mà ta muốn thay thế hoạc bỏ những phần vẽ sai hoạc không đẹp.            
 Bắt đầu vẽ tranh thử nghiệm       
Khi đã có canvas _( tức khung vẽ) _ta bắt đầu tiến hành các giai đoạn vẽ bức tranh theo           
như ta đã dự định. Thí dụ hôm nay chúng ta đang đứng trước mùa Xuân, ta thử vẽ một bức     
tranh  mùa Xuân : có bầu trời xanh, có cây xanh và muôn hoa đua nở              
Step 1-  Vẽ Background      
Về căn bản vẽ trên coputer cũng giống như vẽ bên ngoài, nên trước khi vẽ các chi tiết của bức trước.  
Như đã dự định vẽ về mùa Xuân nên ta sẽ vẽ background với màu xanh mát da trời.  
 
Hình 7   
Cách đưa màu cho background, hãy làm theo hình Hình 8 dưới đây        

 
Hình 8   
 
   Hình 9 Background          
Step 2 Vẽ Mây 
Cách vẽ trên computer cũng như cách vẽ ở ngoài với khung vải và cọ thường, ta sẽ chi tiết của bức        
tranh từ xa tới gần, nghiã là Foreground ta vẽ trước frontground. Trong bức tranh này tôi vẽ MÂY trước,     
kế đến là núi. Dưới đây là 3 đám mây trắng tôi đã vẽ 3 layer khác nhau, xem Hình 10
 
Hình 10 - Mây 
Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để vẽ mây. Mời xem những hình kế tiếp để thấy cách vễ một đám       
ra sao. Dưới đây,_( trong hình 11),_ là nét vẽ phác họa đám thứ nhất.     
 
Kế đến dùngcọ lấy màu trắng phủ lên bên trong đường vẽ phác hoạ. Xem hình 12     
 
Hình 12 
Kế đến, dùng Smudge Tool, hình nhìn giống ngón tay, chà nhè nhẹ lên đám mây cho tưa ra nhìn giống       
 bông gòn. Xem hình 13     
 
Hình 13-mây-1          
Step 3-Vẽ Núi  
Ta cũng vẽ phác hoạ núi giống như cách ta đã làm khi vẽ mây.     
 
Hình 14- vẽ phác hoạ núi-1 
Step 3- Vẽ Núi 
Sau đó bỏ nét phác hoạ, ta có hình núi trông như hình 15             
 
Bây giờ đến lúc ta vẽ một số cây  ở xa xa trên núi và tiền cảnh.     
 
Hinh 16 
Step 4-Vẽ đường mòn
Tiếp theo ta vẽ con dường mòn quanh núi       
 
Hình 17 
Để vẽ con đường mòn tôi thường dùng loại cọ có hình dáng cây tăm như bảng cọ dưới đây, có tên         
là Caligraphic Brush Abr .  Loại cọ này cũng có thể dùng để vẽ tân cây nhỏ hoạc những đường     
thẳng, như kèo nhà ,cột nhà, hoạc cỏ tranh v.v..         
Text Box: Cây cọ này vừa được dùng vẽ con đường mòn quanh núi
Hình 18 
Step 5 Vẽ núi bên trái
Bước kế tiếp ta vẽ ngọn đồi bên trái        
 
hình 19  
Step 6 - Vẽ thác nước
Vẽ thêm thác nước. Trong hình dưới tôi dùng loại cọ Caligraphic  
 
Hình 20 
Step 7- Ve Cây lớn ở tiền cảnh     
Vẽ cây lớn ở tiền cảh _(front line). Trước  thân cây trước, lá cây sau, 2 layer riêng rẽ 
 
Hinh 21 
Vẽ thân lớn tôi thường cọ loại Assorted Brush 
    
Hình 22 
Step 8- Vẽ lá cây lớn 
Kế đến vẽ lá cây lớn ở một layer riêng    
 
Hình 23 
Step 9- Vẽ các loại hoa        
Ta vẽ thêm các oại hoa vàng và đỏ
 
Hình 24 
Step 10- Chữ ký tác giả       
Sau cùng ký tên tác giả. Tôi thường làm cọ cho chữ ký của tôi. Thông thường, nếu muốn có cọ đặc        
biệt, ta có thể tự tạo ra co , tỉ như lá tre, lá dừa chẳng hạn.            
 
Hinh 25 
Cách tạo Signature Brush. Trước hết mở newpage, xong rồi vẽ chữ ký, thí dụ Nhật Vũ. Đưa mũi tên  
cursor tói Edit,down to Define brush Preset, rồi click vào đó nó sẽ iện ra chữ nv-sìgnatue Brush.     
Thế là từ đây ta có cây cọ đặc cho chữ kỹ Nhật Vũ,  Có thể dùng khi cần đến.  
    
Hình 26 
Sự khác biệt giữa vễ trên computer với việc vẽ ở ngoài ở chỗ việc xử dụng cây cọ thật dễ dàng hơn.      
Trái lại dùng con chuột, (cái Mouse), để điều khiển cây cọ của photoshop rất gay go lúc đầu. Bạn       
phải tìm hiểu công dụng của từng loại một và làm quen với từng cây cọ một cho tới khi  hiểu rõ cách   
dùng chúng. Cái lợi của việc vẽ bằng photshop là sạch sẽ và đỡ tốn kém tiền mua sơn và cọ.     
chúng. Cái lợi của việc vẽ bằng photshop là sạch sẽ và đỡ tốn kém tiền mua sơn và cọ.      
Mong rằng bài viết này có thể giúp ích ít nhiều cho bạn và cũng hy vọng rằng các bạn tìm thấy thích thú  cách vẽ này'
Xem thêm : 

     

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Sample Text

 
Blogger Templates