Pages

Ads 468x60px

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Cách sử dụng tool trong adobe photoshop

Xem xét tất cả các tùy chọn Option. Các công cụ có thể được tìm thấy trong menu biểu tượng trong Photoshop. Làm quen với biểu tượng đó, nó sẽ cung cấp cho bạn truy cập vào từng công cụ. Chức năng của mỗi tool sẽ làm những việc khác nhau, vì vậy mà khi học photoshop bạn cần học những công cụ này để có một bước đầu tốt với Photoshop.

Bước 1:

Bạn có thể chọn loại khác nhau của các công cụ lựa chọn bằng một cú nhấp chuột dài trên các công cụ, và sau đó chọn công cụ thích hợp, như Rectangular Marquee, Elliptical Marquee, Single Row Marquee, hay Marquee cột duy nhất. Tùy chọn bấm dài này hoạt động trên tất cả các công cụ ngoại trừ công cụ Move và công cụ Zoom; bạn có thể thay đổi loại khác nhau của các công cụ từ bộ công cụ duy nhất.
Tool trong Adobe Photoshop CS6 1

Tool trong Adobe Photoshop CS6 1

Bước 2:

Chọn khu vực khác nhau của hình ảnh của bạn khi cần thiết. Có một số công cụ để giúp:

– Công cụ Marquee Rectangular: Chọn công cụ bằng cách nhấn vào nó, và sau đó nhấp vào và kéo trên một diện tích hình ảnh để chọn nó.

– Move tool: Bạn có thể nhấp và kéo để di chuyển các lớp được chọn bằng cách sử dụng công cụ này. Chủ yếu là công cụ này được sử dụng để đặt các đối tượng (lớp).

– Polygonal Lasso tool: Nó cũng được sử dụng cho mục đích lựa chọn như Rectangular Marquee tool, nhưng nó mang lại cho bạn sự tự do của hình dạng. Bạn có thể làm cho hình dạng bất kỳ bằng tay để lựa chọn, để làm được điều đó, đầu tiên chọn công cụ sau đó bắt đầu nhấp vào các điểm khác nhau và sau đó nhấp vào điểm khởi đầu để hoàn thành lựa chọn của bạn, hoặc chỉ cần nhấn Enter. By dài nhấp chuột, bạn có thể chọn công cụ Lasso và có thể vẽ nét tự do để lựa chọn một khu vực.

– Công cụ Magic Wand: Chỉ cần làm việc giống như ảo thuật để lựa chọn. Nhấp chuột vào một điểm của hình ảnh và nó sẽ tự động chọn các khu vực dựa trên các giá trị màu.
Tool trong Adobe Photoshop CS6 2

Tool trong Adobe Photoshop CS6 2

Bước 3:

Clip hình ảnh của bạn, bằng cách sử dụng công cụ Crop. Bạn có thể cắt các hình ảnh bằng cách sử dụng công cụ này. Chỉ cần nhấp và kéo để xác định các khu vực bạn muốn cắt và nhấn Enter.
Tool trong Adobe Photoshop CS6 3

Tool trong Adobe Photoshop CS6 3

Bước 4:

Màu sắc phù hợp với hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng công cụ Eyedropper. Với nó, bạn có thể chọn một màu từ hình ảnh của bạn. Bạn có thể nhấp vào bất cứ nơi nào trong hình ảnh của bạn để chọn màu sắc, và sau đó bạn có thể sử dụng màu sắc cho bức tranh hay bất kỳ mục đích mà bạn có thể nghĩ đến.
Tool trong Adobe Photoshop CS6 4

Tool trong Adobe Photoshop CS6 4

Bước 5:

Vấn đề hình ảnh sửa chữa với các công cụ Spot Healing Brush. Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn có thể chữa lành những điểm không mong muốn trong hình ảnh của bạn. Chỉ cần chọn các công cụ và sơn ngay tại chỗ bạn không muốn trong hình ảnh của bạn, nó sẽ biến mất một cách kỳ diệu.
Tool trong Adobe Photoshop CS6 5

Tool trong Adobe Photoshop CS6 5

Bước 6:

Sử dụng một loạt các công cụ để vẽ trên hình ảnh của bạn.

– Công cụ Brush: một yêu thích của các nghệ sĩ và Họa sĩ, được dùng cho hội họa. Bạn có thể điều chỉnh kích thước và loại bằng cách click chuột phải vào khu vực làm việc (ảnh).

– Công cụ Clone Stamp: Nó được sử dụng để nhân bản một phần của hình ảnh một phần khác. Chọn công cụ và sau đó giữ phím Alt và sau đó nhấn vào khu vực bạn muốn sao chép, sau đó rời khỏi phím Alt và bắt đầu vẽ trên các lĩnh vực mà bạn muốn sao chép.

– History Brush tool: công cụ History Brush được sử dụng để tiết lộ tình trạng ban đầu của hình ảnh, khi bạn mở hình ảnh trong Photoshop. Ví dụ, nếu bạn đã thực hiện một hình ảnh màu đen và trắng (alt + shift + ctrl + B) và sau đó nếu bạn bắt đầu vẽ với công cụ History Brush, bất cứ nơi nào bạn vẽ một đường viền của hình ảnh sẽ trở thành màu đó.

– Pen tool: Công cụ này được sử dụng để làm cho hình dạng vector. Chọn công cụ và sau đó nhấn vào bất kỳ điểm nào trong vải, sau đó nhấp chuột vào bất kỳ điểm nào khác của hình ảnh, nếu bạn muốn có một góc làm tròn giữ nhấp chuột và kéo nó xa hơn để làm cho một góc tròn. Hoàn thành các hình dạng bằng cách nhấp vào điểm bắt đầu hoặc chỉ cần bấm Enter.Tool trong Adobe Photoshop CS6 6

Tool trong Adobe Photoshop CS6 6

Bước 7:

Khu vực với công cụ Eraser Erase. Nó được sử dụng để xóa các nét vẽ hoặc hình ảnh trong layer.
Tool trong Adobe Photoshop CS6 7

Tool trong Adobe Photoshop CS6 7

Bước 8: Tạo các hiệu ứng trong các lĩnh vực cụ thể của hình ảnh.

– Gradient tool: công cụ này có thể tạo ra một gradient của màu sắc trong các khu vực được lựa chọn hoặc trong toàn bộ hình ảnh. Chọn công cụ và sau đó nhấp vào và kéo theo hướng bạn muốn gradient của bạn được. Gradient cũng phụ thuộc vào độ dài của đột quỵ kéo của bạn.

– Công cụ Blur: công cụ này được sử dụng để làm mờ hình ảnh hoặc bàn chải đột quỵ. Chỉ cần chọn công cụ và vẽ các khu vực bạn muốn làm mờ.

– Công cụ Dodge: Công cụ này được sử dụng để làm sáng các vùng tối của hình ảnh. Chỉ cần chọn công cụ và bắt đầu vẽ trên hình ảnh.

Tool trong Adobe Photoshop CS6 8
Tool trong Adobe Photoshop CS6 8

Bước 9:

Thêm văn bản với công cụ Text. Công cụ này được sử dụng để thêm văn bản vào hình ảnh của bạn. Chọn công cụ và nhấp chuột vào bất kỳ điểm nào để thêm văn bản đó.

Tool trong Adobe Photoshop CS6 9
Tool trong Adobe Photoshop CS6 9

Bước 10: Thêm và điều chỉnh hình dạng trong hình ảnh của bạn.

– Công cụ Direct hoặc Path Selection. Công cụ này được sử dụng để chọn các hình dạng được tạo ra bởi công cụ bút hoặc hình dạng công cụ, và cũng được sử dụng để thay đổi hình dạng.

– Ellipse/Shape tool. Công cụ này được sử dụng để tạo ra các công cụ xác định trước như Rectangle, Line, ngôi sao vv Chọn công cụ và nếu bạn muốn vẽ bất kỳ hình dạng khác sau đó thay đổi hình dạng và sau đó nhấp và kéo để vẽ hình dạng đó. Giữ shift để giữ tỷ lệ nguyên vẹn.

Tool trong Adobe Photoshop CS6 10
Tool trong Adobe Photoshop CS6 10

Bước 11:

Điều chỉnh tầm nhìn của bạn khi cần thiết trong khi bạn làm việc trên hình ảnh của bạn.

– Hand tool: Công cụ này được sử dụng để quay các hình ảnh. Chọn công cụ và sau đó nhấp và kéo để xoay canvas.

– Zoom tool: Công cụ này được sử dụng để phóng to hình ảnh. Chọn công cụ và sau đó nhấp vào hình ảnh để phóng to, giữ phím Alt và sau đó bấm vào để phóng to ra.


Tool trong Adobe Photoshop CS6 11
Tool trong Adobe Photoshop CS6 11
Xem thêm : 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Sample Text

 
Blogger Templates